Nu de gemeenteraden het grondstoffenplan hebben aangenomen kunnen de voorbereidingen van start voor de invoering ervan. In Heiloo, Castricum en Uitgeest gaan de eerste maatregelen naar verwachting komende winter in. Als eerste krijgen (de meeste) inwoners de container voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) thuisbezorgd. Binnenkort zijn de eerste inloopmomenten over wat het grondstoffenplan in de praktijk betekent.

Een extra container voor pmd, de inzameling van 2 naar 3 weken, meer ondergrondse containers en een variabel tarief voor restafval. In het grondstoffenplan staan deze en andere maatregelen om te kunnen voldoen aan de opdracht van het Rijk: maximaal 30 kilo restafval per persoon per jaar. In Heiloo, Castricum en Uitgeest stemden de gemeenteraden in met het plan. Nu kunnen de gemeenten aan het werk om het te gaan invoeren.

Komende winter is de eerste stap: de pmd-container. Een belangrijk percentage van het afval bestaat uit verpakkingen die goed herbruikbaar zijn. Met deze container verdwijnen ook de ‘zakken aan de paal’. Bewoners van appartementen krijgen geen pmd-container, zij kunnen hun pmd-afval kwijt in ondergrondse containers. Daarnaast krijgen zij ook de mogelijkheid om groente, fruit en etensresten te scheiden. Na een periode van gewenning volgt een jaar later het variabele tarief voor restafval.

Waarom afval scheiden
Afval is grondstof. Bijna alles is geschikt voor hergebruik, als het maar goed wordt gescheiden. Verbranden is zonde, kost veel geld en wordt bovendien steeds duurder door belastingmaatregelen van het Rijk. Nu bestaat restafval nog voor driekwart uit herbruikbare grondstoffen. Het grondstoffenplan is erop gericht om die grondstoffen een tweede leven te geven.

Informatie
Als de veranderingen ingaan, krijgen inwoners uitvoerige informatie over hoe het allemaal in zijn werk gaat. Wie nu al vragen heeft of iets kwijt wil, kan terecht bij een inloop over het grondstoffenplan in het gemeentehuis. Deze zijn:

Heiloo: woensdag 10 juli, 9.00-11.00 uur.
Castricum: maandag 8 juli 10.00-12.00 uur;
Uitgeest: dinsdag 9 juli, 11.30-13.30 uur;

Mailen kan ook: info@heiloo.nl, info@castricum.nl of info@uitgeest.nl.

Meer informatie is ook te vinden op de websites van de 3 gemeenten: heiloo.nl/afval. castricum.nl/afval, uitgeest.nl/afval