Het college is druk bezig met de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het woningbouwprogramma van nieuwe woningen (huur- en koopappartementen in de betaalde en duurdere klasse) die gebouwd gaan worden in het Centrumgebied van Uitgeest.

Dit gebied, tussen de Middelweg en de Geesterweg, biedt volop kansen om voor zowel jongeren als ouderen te bouwen, te beginnen op de locatie van de voormalige bibliotheek.

Uit het woningbehoefteonderzoek die op 16 april aan de gemeenteraad is gepresenteerd, is gebleken dat er vraag is naar betaalbare en duurdere appartementen voor zowel jongeren als ouderen. Verder bleek uit dit onderzoek dat jongeren graag in Uitgeest willen blijven wonen, maar dat zij daarvoor nu weinig mogelijkheden zien vanwege de prijs en/of het aanbod van de woningen. Er zijn voldoende eengezinswoningen, maar te weinig appartementen. Senioren willen vaak graag naar een gelijkvloerse woning verhuizen als de kinderen de deur uit zijn. Daarom gaat het college de komende tijd volop aan de slag met de ontwikkeling van de kansrijke locaties voor woningbouw. Met deze kansrijke locaties worden onder andere het Centrumgebied, de Stationsomgeving, de vrijkomende schoollocaties en de Limmerkoog bedoeld.