De wijk Egelshoek in Heiloo is vanaf eind juni een stuk hartveiliger geworden. Op woensdag 26 juni is er een buurt-AED geplaatst in een van de appartementenblokken van het Wethouder Tomsonbos.

De Egelshoek is een duurzame wijk (o.a. warmtepompen, groendaken en wadi’s) waar vooral senioren wonen. Begin januari 2019 is er, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie, een voorlichting geweest over het belang van een AED (elektrische schokken bij hartstilstand) in de wijk en de noodzaak dat bewoners kunnen reanimeren. Inmiddels hebben tien bewoners hun certificaat bij de reddingsbrigade Bergen behaald om te kunnen reanimeren en voorts hebben zij geleerd hoe elektrische schokken met de AED moeten worden toegediend als iemand een hartstilstand krijgt.

Ook bij kindertehuis The Hobbits in de Egelshoek zijn ze vertrouwd met reanimatie. Om de AED te kunnen aanschaffen heeft de buurt onder de bezielende leiding van Henk Jongerius het gehele bedrag bij elkaar geschraapt. Een mooi initiatief dat hopelijk in meerdere wijken van Heiloo navolging gaat krijgen. Immers, een AED met opgeleide vrijwilligers redt levens!

“Eindelijk hebben we in de buurt iets aangeschaft waarvan je hoopt dat het nooit gebruikt hoeft te worden,” zegt Edward Neering bij wie de AED kosteloos door de elektrofirma Kösters uit Heiloo vakkundig aan de schuurwand is gemonteerd.