De redactie ontving de onderstaande brief, die de Sportraad op maandag 1 juli naar de gemeente Heiloo stuurde.

“Geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden,

Vanuit de nationale politiek zijn er ambitieuze doelstellingen uitgesproken op het gebied van sport en bewegen. Het nationale sportakkoord stelt hiervoor € 420 miljoen per jaar beschikbaar. Tot onze grote schrik wordt de noodkreet vanuit Den Haag om sporten en bewegen op lokaal niveau te promoten op geen enkele manier vertaald in Heiloo. Sterker, er wordt niet eens actie ondernomen om aanspraak te maken op een deel van de enorme subsidie. Wij vragen ons als Sportraad, mede namens de lokale sportclubs, vertwijfeld af, hoe dit kan. Waarom is Heiloo zo passief? Waarom wordt er geen enkele poging ondernomen om aanspraak te maken op een deel van deze subsidie? Waarom zijn de verantwoordelijke ambtenaren zo apathisch en initiatief loos? Terwijl Heiloo in BUCH-verband notabene de zevende gemeente in Nederland is. Voor alle duidelijkheid: een visie ontwikkelen om de gehele Heilooër bevolking aan het bewegen te krijgen heeft niets te maken met financiën. Voor een deel kunnen wij de vragen zelf beantwoorden. Er bestaat in Heiloo geen echt beleidsplan. Er is namelijk geen enkel beleid en er is geen enkele visie op sport en sportontwikkeling. En dus weet Heiloo totaal niet, hoe het deze materie moet aanpakken en hoe het kan komen tot een strategie, waarin ALLE inwoners van Heiloo worden bewogen om MET ELKAAR letterlijk in beweging te komen. Maar erger is, dat er ook geen enkele intentie bestaat om dat te veranderen. Een veeg teken was alleen al het feit dat er namens de gemeente Heiloo niemand op de uitnodiging inging om aanwezig te zijn bij de eerste Nederlandse Skills Garden in Almere op 20 juni jongstleden. De Sportraad zag daar met een afvaardiging van drie man dat de inwoners van de polderstad van jong tot oud, van arm tot rijk, van gehandicapt tot topsporter, collectief in actie kwamen op de uitdagende en openbaar toegankelijke sportaccommodatie. Een vernieuwend concept, waarvan 250 genodigden uit het hele land kennis namen.

Er zijn de laatste jaren prachtige concepten ontwikkeld. Het ASM (Athletic Skills Model) kwam met zijn Skills Garden. De Johan Cruyff Foundation heeft Schoolplein 14, daar maken dagelijks 100.000 kinderen op 460 scholen in drie landen gebruik van. En in Heiloo? 0,0. Cruyff zei het al: “Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn.”

Het is allemaal voorbijgegaan aan ons mooie en rijke dorp. Er is zelfs nauwelijks iets gedaan met de eigen startnotitie “Sport en Bewegen uit 2013”. In de uitvoeringsnota uit 2016 wordt vooral ingestoken op kostenbesparing en het afschuiven van beheer en onderhoud. Vakleerkrachten gymnastiek hebben we al niet meer in ons dorp. Via NOCNSF werden in 2018 middelen ter beschikking gesteld: er is door Heiloo niets mee gedaan. Het huidige nationale sportakkoord: navraag leert dat er in het gemeentehuis niemand enig idee heeft hoe hier aanspraak op moet worden gemaakt. Wij als sportraad hebben in Almere ons oor te luister gelegd. Ambitieuze gemeenten als bijvoorbeeld Almere, Alkmaar en Amsterdam zijn al lang bezig om alle mogelijke subsidies op te eisen. Zolang er apathische gemeenten als Heiloo bestaan, wordt hun aandeel van de ‘buit’ groter en zal er een tweedeling komen tussen letterlijk actieve gemeenten en passieve gemeenten. Met alle mogelijke gevolgen voor de inwoners van dien.

Wij vragen ons af, of u eigenlijk wel in de gaten heeft dat het de foute kant op gaat in Heiloo. De meeste clubs worstelen met een ernstig tekort aan vrijwilligers op ieder gebied. Een tweede sporthal in ons dorp is met cijfers aantoonbaar (zie bijlage) broodnodig en financieel haalbaar. Mogelijk heeft u vernomen, dat er bij clubs gewerkt wordt aan agressieve publieke campagnes om het gemeentelijke apparaat wakker te schudden. Wij willen hier als sportraad, nog, niet aan meewerken. Wij denken, dat het in eerste instantie via overleg dient te lopen. Wij gaan de uitdaging graag aan. De Heilooër bevolking verdient dat en heeft er recht op.

Daarom hopen wij snel van u te vernemen, wat u gaat ondernemen op het gebied van beleid qua sport en bewegen. Als u denkt dat het niet lukt of dat u het niet kunt horen wij dit graag. Wij zijn ten allen tijde bereid u hierin bij te staan.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de SportRaad Heiloo

Janco Barentsz, voorzitter