In het Alkmaarder- en Uitgeestermeer worden de komende weken waterplanten gemaaid.

Dit is nodig om het meer goed bevaarbaar te houden. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer verwijdert de waterplanten in de intensief gebruikte delen van het meer. In de andere delen wordt de natuur met rust gelaten. Langs de randen van het maaiveld komt recreatiebetonning. Groen-witte en rood-witte boeien geven aan waar veilig kan worden gevaren. Watersporters wordt aangeraden om binnen deze recreatiebetonning te blijven.

Verwerking

De gemaaide waterplanten worden net als vorig jaar verspreid over de Saskerleidam. Bij een grote hoeveelheid maaisel worden de gedroogde planten vermengd met de ondergrond, waarbij de dam opnieuw wordt ingezaaid met gras. Er is voor deze milieuvriendelijke oplossing gekozen in overleg met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Monitoring

Het recreatieschap controleert regelmatig de groei van de waterplanten. Watersporters die overlast van waterplanten ervaren, kunnen hiervan een melding maken via het emailadres info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. Het is belangrijk om hierbij zo goed mogelijk de locatie van de overlast te vermelden.