Woensdagavond 26 juni vond in de Witte Kerk een bijeenkomst plaats over de verlevendiging van het dorpscentrum van Heiloo rondom winkelcentrum ‘t Loo en de Witte Kerk. Honderd willekeurig gekozen inwoners, waarvan er rond de 25 aanwezig waren, kregen van de gemeente Heiloo een uitnodiging om mee te denken over de toekomst van dorpscentrum ‘t Loo.

Het is de wens van veel Heilooërs en de gemeente om het centrum levendiger te maken. Een plek waar je graag komt winkelen en wat langer blijft om een terrasje te pakken of af te spreken met vrienden. Maar wat maakt een dorpscentrum leuk en levendig? In groepjes van vier konden de aanwezigen, waaronder een aantal raadsleden, plaatsnemen aan één van de zes statafels. Aan de hand van drie vragen; ‘waarom is het belangrijk dat ‘t Loo aantrekkelijk is en bruist’, ‘wat is er voor nodig om ‘t Loo aantrekkelijk en bruisend te maken’ en ‘wat kunt u bijdragen aan het aantrekkelijke en bruisende ‘t Loo, ging met met elkaar in gesprek om zo tot antwoorden te komen op de vragen. Deze werden digitaal ingevoerd en aan de hand daarvan zijn zeven thema’s gekozen.

De thema’s vergroenen, 24/7 levendig, autovrij, multifunctioneel plein, ontmoetingsplek, centreren en verbinden van functies en vergroten verblijfsmogelijkheden, zullen verder uitgewerkt gaan worden. Aan het begin van de zomer kunnen alle inwoners van Heiloo, digitaal, op deze thema’s reageren. De gemeente wil eind 2019 de visie klaar hebben samen met een concreet plan van aanpak voor het dorpshart.

Tekst: Yvonne van Stiphout