Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig. Het onderwerp komt aan de orde in het grondstoffenplan dat naar verwachting komend najaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Het was de bedoeling per 1 juli te stoppen met de schoonmaakservice, maar dan wel na bespreking van het grondstoffenplan met de raad, maar dat is nu nog niet gereed. Daarom wil b&w de schoonmaakservice nu toch door laten gaan en het onderwerp later bespreken. In het grondstoffenplan staat het nieuwe beleid over afval inzamelen en afval scheiden en alles wat daarmee te maken heeft. De schoonmaakservice houdt in dat inwoners vijf keer per jaar hun container kunnen laten reinigen (driemaal de groene bak en tweemaal de grijze). De kosten hiervan zijn opgenomen in de afvalstoffenheffing die inwoners jaarlijks betalen. Dat komt neer op ongeveer € 10,- per huishouden per jaar. Wethouder Houtenbos: “We zien dat niet alle inwoners gebruik maken van deze service, terwijl iedereen er wel voor betaalt. Daarnaast kregen we ook klachten omdat het voorkwam dat containers niet gereinigd waren. Daarom willen we de gemeenteraad voorstellen het schoonmaken voortaan aan de gebruikers zelf over te laten. De raad mag hierover beslissen.” Overigens houdt het eventuele stopzetten van de service niet automatisch een lagere rekening in voor de afvalinzameling. Andere kosten kunnen namelijk weer hoger zijn. Houtenbos: “Maximaal afval scheiden is op termijn goedkoper dan niets doen. Al is het maar omdat het Rijk voor ongescheiden restafval steeds meer belasting oplegt. Maar ook omdat grondstoffen geld opleveren en verbranden geld kost. Daarom willen we zoveel mogelijk grondstoffen uit afval halen. En dat vraagt investeringen.” De kosten voor de inzameling en verwerking van afval betalen de inwoners via de afvalstoffenheffing. Het systeem is kostendekkend.