Woensdagmiddag 26 juni vond de feestelijke opening van de Hoogeweg plaats. Wethouder Rob Opdam fietste met enkele bewoners de Hoogeweg op en neer en zo was de officiële opening een feit.

Tijdens zijn toespraak keek de wethouder terug naar de afgelopen vijf jaar. “Vijf jaar geleden is het hele project gestart. Inmiddels is fase twee van de drie fases afgerond. Volgend jaar april hopen wij fase drie af te ronden. Dan zal de spooronderdoorgang Vennewatersweg klaar zijn.Voor de fietsers, waaronder veel schoolkinderen, is er dan een mooi fietstraject. Zij kunnen dan gebruik maken van het fietspad dat naast de spoorlijn loopt. Zo kunnen fietsers veilig over de Vennewatersweg heen, zonder gevaarlijk kruispunt.” Ook refereerde de wethouder nog aan de knotwilgen die ooit op de Hoogeweg stonden. “In samenspraak met de bewoners, die graag weer knotwilgen terug willen, heeft de gemeente besloten weer dit soort bomen terug te plaatsen. De bewoners gaan de bomen onderhouden.”

Afsluiting met paaltjes

Enige tijd geleden heeft de gemeente, zonder overleg met de buurtbewoners, op de hoek Zevenhuizenlaan/Hoogeweg paaltjes geplaatst. “Dit om sluipverkeer te voorkomen,” aldus de wethouder. Zo worden de bewoners van de Hoogeweg en Zuiderloo gedwongen om om te rijden via de Vennewatersweg/Kennemerstraatweg/Zevenhuizerlaan als men bijvoorbeeld met de auto boodschappen wil doen in winkelcentrum Het Hoekstuk. Voor de bewoners van Zuiderloo en de Hazelaar, die direct uitkomt op de Hoogeweg, betekent dat dat men altijd gebruik moet maken van de uitgang Vennewatersweg. Voor veel buurtbewoners zijn de paaltjes een doorn in het oog en daarom zijn zij een handtekeningenactie gestart voor het weghalen van de paaltjes, zodat er weer gewoon vanaf twee kanten de Hoogeweg opgereden kan worden. “Ik woon net op de hoek en ik moet nu eerst helemaal omrijden voordat ik met de auto bij mijn huis kan komen,” aldus een buurtbewoonster.

Ook zijn de buurtbewoners bang dat veel mensen hun boodschappen in Limmen gaan doen, omdat het omrijden naar de winkelcentra in Heiloo gewoon te veel tijd en kilometers kost. Daarnaast wordt nog het milieuaspect genoemd. “Door veel om te moeten rijden door het dorp zal ook het milieu meer belast worden,” aldus de buurbewoners.

De heer Sprenkeling (buurtbewoner): “De Hoogeweg wordt nu aangeduid als fietsstraat. Fietsers hebben dus vanzelfsprekend voorrang, dus de afsluiting met de plaatsjes heeft helemaal geen zin. Door die plaatjes te plaatsen is er een fietspad van gemaakt dus geen fietsstraat.” Verder klagen de bewoners over het feit dat aan de ene kant paaltjes de doorgang van auto’s verhinderen en aan de andere kant vaak de weg wordt afgesloten door bulldozers of busjes. Dit houdt in dat buurtbewoners met de auto geen uitgang meer hebben. Maar misschien nog wel belangrijker, de hulpdiensten kunnen dan ook de Hoogeweg niet op. Wethouder Rob Opdam zegt toe contact op te nemen met de buurtbewoners om verder over dit probleem te praten.

Tekst: Yvonne van Stiphout