De president-directeur van Schiphol, Dick Benschop, was naar het gemeentehuis van Castricum gekomen voor een raadsinformatieavond. Die stond in het teken van de groei van Schiphol.

De groei van Schiphol heeft positieve gevolgen voor de economie, maar heeft ook zijn weerslag op de leefomgeving. Vooral geluidsoverlast is een thema wat erg leeft in Castricum.