Wegen, straten, fiets- en voetpaden, pleinen en parkeerterreinen, in totaal beheert de gemeente maar liefst 1,16 miljoen m2 aan wegverhardingen. Dit moet volgens het nieuwe beleidsplan Wegbeheer 2018-2022 vooral duurzaam gebeuren.

Speciale aandacht is er voor de fietspaden waar comfort en veiligheid voorop staan. Daarnaast wordt per onderhouds- of herinrichtingsproject gekeken welke duurzame materialen gebuikt kunnen worden.

Fietsen zonder hobbels
‘Heiloo fietsdorp’; lekker fietsen over strakke, gladde en veilige fietspaden. Dat kan als straks de fietspaden die kampen met wortelopdruk vervangen gaan worden door een verharding van betonelementen. Veelvuldig herstel van scheuren of het opnieuw leggen van tegels of asfalt behoort dan tot de verleden tijd. De nieuwe fietspaden gaan minimaal 60 jaar mee en zijn duurzaam en voordelig in onderhoud.

Het fietspad langs De Omloop richting Het Baafje, is als eerste dit najaar aan de beurt. Anders dan bij de Kanaalweg worden hier de losse betonnen elementen in de kleur rood gelegd. Een deel van de overige 56 km aan fietspaden in Heiloo is daarna aan de beurt, onder andere: Belieslaan, Zanderslootweg, Het Malevoort, Zeeweg, Recreatiegebied Noorder- en Zuiderneg

Met de verbetering aan diverse fietspaden wordt ook invulling gegeven aan het verkeersbeleid Heiloo 2018-2030.

Duurzaamheid
Het toepassen van duurzame bestrating staat ook op de agenda. De in het verleden gebruikte materialen als asfalt- en betonklinkerverhardingen in woongebieden, worden vervangen door duurzame gebakken klinkerverhardingen. Het liefst waterpasserende om er voor te zorgen dat bij intensieve regenbuien het regenwater snel kan weglopen. Per onderhoudsproject wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om duurzame materialen te gebruiken die een langere levensduur en minder onderhoud nodig hebben.

Een dikke voldoende voor alle wegverhardingen
De totale oppervlakte aan verhardingen (1,16 miljoen m2) bestaat voor: 58% uit elementverhardingen (klinkers, betonstraatstenen, betontegels), 40% uit asfaltverhardingen en 2% uit andere verhardingstypen, zoals de schelpenpaden en betonverhardingen (fietspad langs de Kanaalweg).

“Het is onze ambitie om de kwaliteit van 96% van alle wegverhardingen in Heiloo eind 2022 op een dikke voldoende te hebben”, aldus wethouder Rob Opdam. In 2016 kregen 84% van de wegen een voldoende en in 2018 was dit 91%. “Naast deze voldoende willen wij dit op een verantwoorde en duurzamer manier doen”. Wegen, fiets- en wandelpaden die veelvuldig worden gebruikt, krijgen daarbij voorrang. Ook kijken wij per (herinrichtings)project of wij door middel van subsidies of mogelijkheden om werk met werk te maken, nog een extra duurzaamheidsslag kunnen maken”.