In de coalitieovereenkomst “Met Elkaar!” had gemeente Heiloo de ambitie om uit te groeien tot één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Hieraan koppelde het 9 verschillende objectieven. De coalitieovereenkomst onderstreept onder andere de risico’s van het veranderende klimaat en de voorbeeldrol die op de schouders van de gemeente rust. Maar wat waren de plannen die in 2018 werden gesmeed en hoe staat het met de uitwerking ervan, ruim één jaar later?

De onderzoeksfase
In de coalitieovereenkomst werd het belang van het voorafgaand onderzoek onderstreept. En dat onderzoek vergt natuurlijk tijd, waardoor het nog even wachten is op de grote ommekeer.

De komende jaren zal men bijvoorbeeld de ondergrondse infrastructuur verder in beeld brengen. Dit moet het toekomstig inzetten van de infrastructuur ten voordele van de energietransitie mogelijk maken. Ook een haalbaarheidsonderzoek naar de plaatsing van een wijk/buurtbatterij op de Oude Werf, stond in de coalitieovereenkomst ingeschreven. Deze ambitie werd in de programmabegroting van 2019 opnieuw onderschreven.

Een betere afvalscheiding
In de coalitieovereenkomst ambieerde men een betere afvalscheiding. Vooral het ophopend afval aan de lantaarnpalen moest uit het straatbeeld te verdwijnen. Daarom zou men in de nieuwbouwwijken ondergrondse containers voorzien in plaats van rolemmers. Elders blijven de rolemmers een centrale rol vervullen.

Een bevestiging van deze ambities vinden we in het grondstoffenplan van de gemeente. Men zal de wijzigingen gefaseerd uitvoeren met in eerste instantie het op orde brengen van de milieuparkjes, een betere scheiding van het grof huishoudelijk afval en de uitrol van de PMD-minicontainers en de GFT-cocons voor de hoogbouw. Pas in een latere fase zal men de verdere stappen zetten. Maar wie weet waar te kijken, zal ook nu al merken dat de straten netter ogen.

Het goede voorbeeld
In de coalitieovereenkomst gaf men aan het goede voorbeeld te willen tonen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van elektrische laadpalen, maar ook aan zonnepanelen op de gemeentelijke daken, de keuze voor een duurzame inrichting en het opteren voor een elektrisch wagenpark. Dat laat zich mondjesmaat ook in praktische maatregelen veruitwendigen. Bij de herinrichting van de Groeneweg werden de oude armaturen bijvoorbeeld vervangen door nieuwe duurzamere LED-armaturen en men behandelt steeds meer aanvragen voor elektrische laadpalen.

Belangrijke rol voor Duurzaam Heiloo
Duurzaam Heiloo is een politiek onafhankelijke samenwerkingsorganisatie tussen lokale ondernemers, inwoners en de gemeente. Hierbij wil men duurzame kennis verzamelen en verdelen om, door middel van samenwerking, een duurzaam Heiloo mogelijk te maken. De gemeente Heiloo heeft al verschillende keren aangegeven dat het Duurzaam Heiloo hierin wil ondersteunen. En ook in haar coalitieovereenkomst bevestigde het dit opnieuw.

Duurzaam Heiloo als contactpunt
In de coalitieovereenkomst stond geschreven dat men het onderwerp circulaire economie onder de aandacht van de inwoners hoopte te brengen. Daaraan lijkt Duurzaam Heiloo alvast bij te dragen. Naar jaarlijkse gewoonte vond bijvoorbeeld het event rond de circulaire economie plaats in het winkelcentrum van het Loo. Ook deze keer werd de Kringloopwinkel nauwgezet bij het event betrokken. Het is dan ook niet onlogisch dat de gemeente graag goede contacten met Duurzaam Heiloo onderhoudt.

Duurzaam Heiloo als kennis- en expertisecentrum
Natuurlijk is Duurzaam Heiloo veel meer dan enkel dat, maar toch is het opvallend dat Duurzaam Heiloo steeds vaker als kenniscentrum fungeert. Het bundelt dan ook conclusies, informatie en nieuwsberichten. Bijvoorbeeld op basis van de informatie van andere gemeenten die eveneens duurzame projecten opzetten.

Denk onder andere aan het project van de gemeente Groningen waarbij men duurzame energie wilt uitwisselen op basis van de blockchaintechnologie die we onder andere kennen van cryptomunten zoals Bitcoin. Het gaat om een technologie die net zoals de Bitcoin code betrouwbaar is en die geen ruimte biedt voor vervalsing. Uiteraard hoeft dat nog niet te impliceren dat dergelijke projecten ook in Heiloo praktisch inzetbaar zijn, maar het is alvast positief dat er ook de kennis van grotere gemeenten wordt aangeboord. En dergelijke kennis kan de gemeente natuurlijk goed gebruiken.