De Berger Scholengemeenschap bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd met een grootse reünie op 14 september a.s. van 13.00 tot 18.00 uur in het gebouw van de BSG aan de Rondelaan 34 in Bergen.

Op 1 september 1919 werd de Berger Schoolvereniging opgericht en werd koninklijke goedkeuring aangevraagd. De school werd opgericht voor het verzorgen van lager onderwijs en voortgezet onderwijs (ULO) en vond huisvesting bij het Hertenkamp. In 1925 werd een nieuw schoolgebouw aan de Rondelaan 26 geopend. In 1936 blijft het lager onderwijs van de Berger Schoolvereniging gemengd, maar wordt het voortgezet onderwijs een meisjesschool. Deze biedt vanaf 1947 naast ULO ook officieel MMS.

In de oorlog maakt de school turbulente tijden door. Het gebouw wordt gevorderd door Duitse militairen en gaat vervolgens grotendeels in vlammen op. Na de oorlog wordt het gebouw herbouwd, maar tot die tijd heeft de school in verschillende woonhuizen gezeten. Na de oorlog neemt het leerlingenaantal gestaagd toe. Met de intrede van de Mammoetwet in 1968 verandert de ULO in de mavo en de MMS in de havo.

Uit z’n jasje gegroeid

In 1969 bestaat de Berger Scholenvereniging 50 jaar en inmiddels is de lagere school dan elders ondergebracht, omdat het aantal leerlingen niet meer in het gebouw paste. Vanaf 1972 worden, op dringend verzoek van de leden, jongens ook weer toegelaten tot het voortgezet onderwijs van de vereniging. Er wordt een aantal zeer modern ingerichte teken- en handvaardigheidslokalen gebouwd, want ook toen stond kunst al hoog in het vaandel. Met het stijgend leerlingaantal groeit de huisvesting ook geleidelijk. Dit is nu nog steeds terug te zien in het gebouw dat als een lappendeken uit verschillende delen bestaat.

Tot 1984 is de BSG vooral een creatieve school. Dan worden wiskunde en natuurkunde ingevoerd als examenvak, waardoor de leerlingen een exact profiel kunnen kiezen. Dit doet ruim de helft van de leerlingen nog steeds en dat combineren zij dan graag met een kunstvak. Zo blijven de wortels van de school zichtbaar. Vanaf 1996 maakt het voortgezet onderwijs zich los uit de vereniging en sluit zich aan bij de SOVON. Met de lagere school, de Bosschool, onderhouden we warme banden, maar nu als buren.

Elly Kamminga, rector: “Honderd jaar na de oprichting is de BSG nog steeds deel van de lokale gemeenschap en volop in ontwikkeling. We zijn als school een gemeenschap en dat zorgt voor een gemoedelijke sfeer, die door ouders en leerlingen zeer gewaardeerd wordt. Naast het zich ontwikkelende onderwijsaanbod en de prachtige ligging, natuurlijk. Wat ons betreft is 2019 de start van de volgende honderd jaar!”

Reünie

Het programma van de reünie bestaat uit een middag waar vele herinneringen worden opgehaald en vele nieuwe worden gemaakt. Foto’s, livemuziek, lekker eten en drinken brengen de reünisten in de gezellige sfeer van vroeger. In de aula worden per schoolperiode oud-leerlingen opgeroepen om te verzamelen, oude beelden te bekijken en op een klassenfoto te gaan. Tevens wordt het eerste exemplaar overhandigd van het grote jubileumboek. In dit boek is een overzicht te vinden van ervaringen en anekdotes van bijna alle periodes in het bestaan van de school. Aangevuld met een historisch overzicht en vele foto’s. Deelname aan de reünie kost €10, hier zijn twee drankjes bij inbegrepen. Inschrijven graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 1 september via de website www.berger-sg.nl of via de facebookpagina Reünie BSG. Door in te schrijven kunt u aan de hele middag deelnemen. Tijdig inschrijven helpt de organisatie om een inschatting te maken van het aantal reünisten, een prachtig programma neer te zetten en vol is helaas vol.