De gemeenteraad heeft een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen voor het centrum van Bergen. In de praktijk betekent dit dat de Lidl geen supermarkt kan beginnen op de voormalige ABN AMRO locatie op het Plein.

Wethouder Klaas Valkering: “Er is geen draagvlak voor, of behoefte aan een vierde supermarkt in het centrum van Bergen. Met het nemen van dit besluit hebben we als gemeente de regie over toekomstige ontwikkelingen in het gebied.”

Regie

De gemeenteraad heeft bewust de regie genomen en gekozen het voornemen voor dit besluit niet vooraf aan te kondigen of openbaar te bespreken. Dit wijkt af van de gewoonte van de gemeenteraad, maar was noodzakelijk om te voorkomen dat voorafgaand aan het besluit alsnog een supermarkt werd geopend of een aanvraag daarvoor werd ingediend.

Nieuw bestemmingsplan

Een voorbereidingsbesluit is een officiële verklaring van de gemeente dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het centrum van Bergen. Het markeert de start van de voorbereidingsfase en geeft de gemeente de mogelijkheid om aanvragen voor nieuwe ontwikkelingen te weigeren of te bevriezen.

Van de baan

Het huidige bestemmingsplan biedt bij veel panden in het centrum van Bergen nog ruimte aan de komst van een extra supermarkt. Als een ontwikkelaar of eigenaar hiervoor een plan indient, zou de gemeente daar mee moeten instemmen. Door het nemen van het voorbereidingsbesluit is dit van de baan. Klaas Valkering: “Met het besluit kunnen we als gemeente aantonen: We zijn een nieuw bestemmingsplan aan het voorbereiden voor dit gebied. Totdat dit plan er is, nemen we geen nieuwe aanvragen in behandeling en mag er geen supermarkt worden geopend.”

Aldi

Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor één jaar. Daarna moet er een nieuw bestemmingsplan liggen voor het gebied. Het voorbereidingsbesluit heeft geen gevolgen voor de verplaatsing van de Aldi naar de Harmonielocatie.

Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen het besluit vanaf vandaag inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.