Tijdens de raadsvergadering op maandag 6 mei heeft Heiloo-2000 een motie ingediend voor een regenboogzebrapad in Heiloo.

Een regenboogzebrapad ondersteunt het gegeven dat in Heiloo elke inwoner ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of seksuele gerichtheid welkom is. Zo’n zebrapad kan regionaal en nationaal gezien en ingezet worden om wederzijds respect voor verschillende overtuigingen, achtergronden of seksuele gerichtheid te vergroten.

De motie is met algemene stemmen aangenomen. Tijdens de vergadering loopt D66 al vooruit op de aanleg van een regenboogzebrapad en laat zien het voorstel van harte te steunen door – met gekleurd papier – een regenboogzebrapad te crëeren.

Meer leest u in het gemeenteraadsverslag in de Uitkijkpost van woensdag 8 mei.