De gemeenteraad van Uitgeest heeft onlangs besloten dat de Paltroklocatie de beoogde plek is voor het nieuwe kindcentrum in de wijk De Koog. Het huidige gebouw op deze locatie is niet meer in gebruik en wordt gesloopt.

Uitgangspunt van het college is dat in elke wijk één onderwijsvoorziening is. Dat betekent voor het gebied ten noorden van het spoor dat er één school is in het Oude Dorp en één in De Koog. De huidige vier schoolgebouwen zijn verouderd. Hiervoor in de plaats komen twee scholen. Wethouder Jelle Brouwer: “Het gaat in De Koog om een kindcentrum voor 275 leerlingen op de Paltroklokatie aan de Wiekenlaan. In het Oude Dorp kijken we naar de locatie van De Molenhoek en de Binnenmeer. De gemeente en Stichting Tabijn willen eerst laten onderzoeken of renovatie van de Binnenmeer mogelijk is. Het gaat in dit geval ook om een kindcentrum voor 275 leerlingen. Het onderzoek naar renovatie Binnenmeer is naar verwachting eind 2019 gereed. Verder is de gemeente met Tabijn in gesprek over de financiële kaders en vervolgstappen voor realisatie van de nieuwbouw en verhuizing van de bestaande scholen.”

Waarom deze locatie?
De Paltroklocatie ligt centraal in de wijk, is ruimtelijk goed in te passen, ligt mooi aan het park en parkeren en verkeer kan hier goed worden geregeld. Daarnaast is deze locatie na sloop direct beschikbaar voor ontwikkeling.

Informatiebijeenkomsten
Buurtbewoners en ander belangstellenden zijn eerder geïnformeerd over het voornemen van het college. Tijdens deze informatiebijeenkomst hebben aanwezigen aangegeven wat hun zorgen, aandachtspunten en wensen zijn. Op het moment dat er overeenstemming is tussen de gemeente en Stichting Tabijn krijgt het proces met buurtbewoners en belangenpartijen een vervolg. De planning is dat de oude Paltrokschool na de zomervakantie wordt gesloopt. Eerst moeten voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals een asbestinventarisatie en een aanbestedingstraject. Daarover worden de betrokkenen tijdig geïnformeerd.