Fiets mee door het gevarieerde polderland van het Oer-IJ gebied rond Akersloot en Uitgeest. Dit kan tijdens de Molendag op zondag 12 mei.

Wist u dat in dit gebied wel 8 polders liggen? Akersloot en Uitgeest zijn van oorsprong geestdorpen, gelegen op hogere en dus drogere zandruggen die we strandwallen noemen. In het lagere en dus nattere gebied zijn allerlei maatregelen genomen om de voeten droog te houden. In de loop der eeuwen is een ingenieus polder- en boezemsysteem ontwikkeld met dijken, molens en gemalen. Ook zijn er diverse maatregelen genomen om in droge tijden water in te laten.

Fiets mee met de Oer-IJgids door het nu bloemrijke poldergebied en ontdek het gevarieerde poldersysteem in dit deel van het Oer-IJ gebied. Start om 13.00 uur bij het gemaal 1879, Fielkerweg in Akersloot. Aanmelden bij Stichting Oer-IJ: info@oerij.eu. Kosten €5, te betalen aan de gids.