Op zaterdag 11 mei werden in de Oude School de eerste exemplaren van het jaarboekje van de Stichting Oud Limmen uitgereikt in aanwezigheid van de schrijvers van het boekje en de geïnterviewde bewoners.

De gevarieerde inhoud bestaat niet alleen uit verrassend mooie verhalen, zoals het ‘spoorloos’ verhaal van Piet Wijker op zoek naar zijn biologische vader. Door het contact met Oud Limmen heeft hij zijn familie na ruim 80 jaar teruggevonden. Ook op het historisch verleden wordt ingegaan, bijvoorbeeld de gestolen kerkklokken van de Corneliuskerk en de molen ‘De Mol’ verbrand door een fataal incident.

Tezamen met andere mooie verhalen zijn de schrijvers er in geslaagd om een boeiend geheel samen te stellen. Donateurs van Stichting Oud Limmen ontvangen deze week allemaal een exemplaar. Nog geen donateur? Ga voor meer info naar www.oudlimmen.nl