In 2016 is Kennemer Wonen gestart om elk jaar 1.000 huurwoningen te voorzien van maximaal acht zonnepanelen. Dit tempo wordt de komende jaren opgevoerd naar 1.500 woningen per jaar.

Dick Tromp, directeur bestuurder van Kennemer Wonen en Bauke Bakker, directeur van Ecorus zijn enthousiast over de versnelling en de goede samenwerking. Door op jaarbasis 1000 eengezinswoningen en 500 appartementen te voorzien van zonnepanelen, zet Kennemer Wonen een forse stap op het gebied van betaalbaarheid van huurwoningen voor de sociale doelgroep. Daarnaast leidt deze maatregel tot een flinke vermindering van de uitstoot van CO2 voor een bijdrage aan een beter milieu.

Betaalbaar wonen

Kennemer Wonen plaatst zonnepanelen op haar huurwoningen zonder huurverhoging. De huurders profiteren direct omdat de lagere energielasten zorgen voor lagere woonlasten. “Betaalbaarheid is een belangrijke drijfveer achter dit initiatief. Door de maandlasten op deze manier te verlagen, kunnen we echt iets betekenen voor onze huurders”, aldus Dick Tromp. Afhankelijk van de ruimte op het dak worden er sinds 2017 maximaal acht zonnepanelen geplaatst.

Duurzaamheidsambitie

Directeur-bestuurder Dick Tromp is trots op dit initiatief en de versnelling die zij gaan maken. “Het past uitstekend bij de duurzaamheidsambities die we nastreven als corporatie. Vorig jaar is grotendeels door deze maatregel, twee jaar eerder dan gepland het gemiddeld energielabel B behaald. En daarmee lopen we flink voorop in de sector. Dat willen we graag zo houden. Niet alleen om in 2020 al over een gemiddeld A label te beschikken, maar ook met het oog op de toekomst waar in 2050 alle woningen CO2-neutraal moeten zijn.” De komende twee jaar verwacht Kennemer Wonen drieduizend woningen van zonnepanelen te voorzien.

Samenwerking

Kennemer Wonen en Ecorus werken al jaren samen en streven dezelfde duurzaamheidsambities na. Bauke Bakker: “Samen met Kennemer Wonen werken wij aan een duurzamere toekomst voor huurders. Ecorus verzorgt hierbij het gehele zonne-energietraject van A tot Z”. De woningen en appartementencomplexen waar het meeste energie te besparen valt, zijn het eerst aan de beurt. Gefaseerd worden de woningen eerst in kaart gebracht en daarna aangepakt. De verwachting is iedere werkweek gemiddeld 28 installaties te verrichten. Het plaatsen van een installatie met maximaal acht zonnepanelen duurt gemiddeld één dag. Huurders worden vroegtijdig geïnformeerd over wanneer zij aan de beurt zijn en wat zij kunnen verwachten.