De bijzondere collectie van boeken over de Eerste en Tweede Wereldoorlog die Lees Lokaal uit de nalatenschap van een zeer belezen historicus had ontvangen trok veel belangstelling van geïnteresseerden en leverde een mooi bedrag op voor Save the Children.

Vrijdagavond 3 mei om 20:30 werden de vrijwilligers van Lees Lokaal gelijk blij verrast met een groep van 10 wachtenden voor de ingang van Lees Lokaal, allemaal speciaal gekomen voor de boekenmarkt. Ook zaterdag kwamen er geregeld mensen binnen en iedereen ging eigenlijk weg met een of meerdere boeken. In totaal brachten de verkochte boeken een bedrag op van 363,50 euro en Lees Lokaal maakt daar graag het ronde bedrag van 400 euro van.

De overgebleven boeken worden bewaard in het magazijn en zij zullen volgend jaar wanneer we 75 jaar bevrijding vieren ongetwijfeld goed van pas komen. Save the Children helpt kinderen die om welke reden dan ook op de vlucht zijn geslagen, met het vinden van een veilige plek en een beter zicht op hun toekomst.