Veertien kinderen verzamelden zich vanmorgen in alle vroegte bij Geesterheem met hun Palmpasenstok. Zij werden opgehaald door de priester om in optocht met hun mooi versierde palmstokken naar de kerk te komen voor de Palmpasenviering.

De vrolijke stoet kinderen met hun prachtige Palmpasenstokken trok veel bekijks.