Uitvaartvereniging De Laatste Eer Schoorl hield dinsdag 26 maart haar algemene ledenvergadering in De Blinkerd. Voorzitter Boorsma trad af.

Zijn functie is overgenomen door de heer Stet. Het bestuur gaat met veel vertrouwen in de nieuwe voorzitter de toekomst tegemoet.