De wijkagenten hebben in samenwerking met de BOA van de gemeente Uitgeest gekeken of er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar waren op en rondom de Burgemeester van Roosmalenstraat en de Melksuiker.

Het bleek dat er ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar waren. De parkeerhavens stonden lang niet allemaal vol, terwijl er toch geparkeerd werd op de rijbaan waarvoor een parkeerverbod geldt. Er is overdag, ‘s avonds en ook in de nachtelijke uren en ook in het weekend geobserveerd. Volgens wijkagent Frans Pals zijn er geen excuses dat er onvoldoende parkeerruimte is.

Enkele bewoners zijn inmiddels gewaarschuwd. Na 1 mei 2019 zal er repressief worden opgetreden door zowel de BOA als door de politie.