Creativiteit en cultuur is een van de vier pijlers van basisschool De Brug. Creativiteit, als doel en als middel, speelt een grote rol in het onderwijs.

Ieder jaar krijgen de kinderen in alle groepen extra lessen in creatieve vakken. Dat vindt De Brug belangrijk, omdat naast rekenen, taal en lezen ook creatieve vakken belangrijk zijn om je te kunnen uiten en je talent te ontdekken. Ieder kind kan zo laten zien waar zijn/haar talent ligt.

Dit jaar is gekozen voor een teken- en schilderproject. In alle groepen kregen de kinderen les van een echte kunstenaar. De prachtige resultaten zijn te zien in een tentoonstelling. Ouders, grootouders, familie, buurman, buurvrouw, buurtbewoner of nieuwsgierige toekomstige ouders: u bent allen van harte welkom!

De tentoonstelling wordt op woensdag 17 april om 16.30 uur officieel geopend. Daarna kunt u tot 18.00 uur alle kunstwerken en het talent van de kinderen van De Brug bewonderen. Voor meer informatie of een rondleiding op een ander moment, kunt u contact opnemen met Corinne van Leeuwen, directeur van de school. c.vanleeuwen@basisschooldebrug.nl.