Als eerste school in Noord Holland heeft de Obs Juliana van Stolberg het certificaat ‘Officieel kindertalentenfluisteraar’ behaald.

Na een intensieve en interessante training is het hele team toegerust om talentgesprekken met kinderen te voeren.Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het leuk vindt en in staat is om talentgesprekken te voeren met kinderen.

Zo’n talentgesprek heeft tot doel dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt.

De kindertalentenfluisteraar zorgt dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen om zo bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid. Dit alles draagt bij aan het beter om kunnen gaan met alle uitdagingen die op het kind zijn/ haar pad komt. Daarnaast stelt het de leerkrachten in staat hun onderwijs nog meer af te stemmen op ieder kind met zijn of haar talent.