Tijdens de jaarvergadering op 12 april bij de brandweerpost Limmen zijn drie brandweermannen in het zonnetje gezet.

Uit handen van burgemeester Mans kreeg Patrick Faber een oorkonde omdat hij 12,5 jaar aan de post Limmen verbonden is. Marco Kerssens en Ron Kleverlaan kregen de oorkonde voor hun 20-jarig jubileum bij de brandweer.