Plotseling stonden de bordjes er. Op 6 maart jl. blijkt de gemeente Heiloo, na overleg met Castricum, in de Staatscourant een verkeersbesluit te hebben gepubliceerd, waarin ook voor westelijk Limmen maatregelen worden aangekondigd als gevolg van werkzaamheden aan de Vennewatersweg (aanleg tunnel onder de spoorweg).

Volgens mij zijn wij hierover niet goed geĆÆnformeerd via de lokale bladen, waardoor wij er pas achter kwamen toen er binnen de bezwaartermijn van 6 weken daadwerkelijk een aantal borden werden geplaatst en andere verkeersingrepen werden gedaan. Zijn deze borden daardoor niet als illegaal aan te merken?

Maar we zijn goedwillende burgers, als de pijn eerlijk wordt verdeeld zullen we de overlast de komende dertien maanden moeten accepteren. Groot was echter onze verbazing toen bleek dat de Pagenlaan werd afgesloten met de bijbehorende bebording. Deze laan is een belangrijke west-oost verbinding naar de Rijksstraatweg. In het verkeersbesluit wordt als reden genoemd: vanwege de leefbaarheid en de veiligheid voor fietsers. Het is geheel onduidelijk waarom alleen de Pagenlaan wordt ontzien en de andere wegen daardoor extra worden belast. Voor de bewoners van en de vele fietsers op de Westerweg, de Kapelweg en Burg. Nieuwenhuijsenstraat is de leefbaarheid en veiligheid nu extra aangetast. Daarbij moeten de bewoners van de Visweg en Plan Geerkens nog eens extra omrijden met alle extra overlast voor deze wegen.

De Kapelweg is, net als de Westerweg, een voormalig landweggetje waarop circa 100 nieuwbouwwoningen uitkomen en is onderdeel van twee belangrijke landelijke fietsroutes (over de Pagenlaan wordt nota bene veel minder gefietst). Daarbij vinden er langs de Kapelweg nog nieuwbouwactiviteiten plaats.

Is er soms een lid van het Koninklijk Huis aan de Pagenlaan komen wonen? Anders kunnen wij deze onbegrijpelijke en voor ons belastende verkeersmaatregel niet verklaren.

Gemeenten Heiloo en Castricum, neem uw verantwoordelijkheid en draai deze vreemde beslissing zo snel mogelijk terug en stel eenrichtingsverkeer in op de Pagenlaan zoals dat in het geldende bestemmingsplan is vastgelegd.

Rob Glass
Bewoner Kapelweg