De nieuwbouw in Zandzoom vraagt op verschillende plaatsen in Limmen om een aanpassing van de infrastructuur. Dit geldt ook voor de kruising Rijksweg – Visweg.

De gemeente Castricum heeft het afgelopen jaar onderzoek verricht naar verschillende varianten voor een rotonde op deze kruising. Na verschillende bijeenkomsten met inwoners en ondernemers komen twee varianten als mogelijk geschikte oplossing naar voren. De gemeente presenteert deze varianten op een informatiebijeenkomst op dinsdag 23 april in Vredeburg, Dusseldorperweg 64 in Limmen.

GeĆÆnteresseerden zijn van harte uitgenodigd! De avond is van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee klaar. Van 19.30-20.15 uur is er een presentatie, daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen bij verschillende tafels in de zaal.

Bron: Gemeente Castricum