Woensdagavond 10 april is tijdens de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Heiloo een nieuwe voorzitter benoemd. Jacob Ouderkerken volgt Jaap de Graaf op als voorzitter. Jaap moest aftreden omdat de statuten zeggen dat iemand maximaal 9 jaar bestuurslid mag zijn.

Jaap de Graaf is 9 jaar bestuurslid geweest van de Historische Vereniging Heiloo. De laatste 3 jaar was hij voorzitter van de vereniging. Zijn opvolger Jacob Ouderkerken roemde Jaap om zijn tomeloze inzet voor de vereniging. “Jaap is iemand met veel oog voor zijn medebestuursleden. Een sterk betrokken man en een man die tijd vrij maakt voor een ieder. Een man die zelf de handen uit de mouwen steekt.” En dat laatste heeft Jaap zeker gedaan tijdens de verhuizing van het museum van de Bergeonstraat naar het Landgoed Willibrordus.

Jaap bedankte zijn vrouw Josta voor alle steun die zij de afgelopen jaren aan hem gaf tijdens zijn bestuursperiode. Jaap: “Ik blijf betrokken bij de vereniging, ik blijf boeken schrijven, presentaties geven en ik zal al mijn steun aan Josta geven. Nu zijn thuis de rollen omgedraaid.” Hiermee doelde Jaap op het feit dat Josta in het bestuur de plaats inneemt van aftredend lid Jan de Winter.

Tekst: Yvonne van Stiphout