De PvdA diende afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in om het oplaten van ballonnen te verbieden. Dit omdat ballonnen erg slecht afbreekbaar zijn, dieren verstrikt kunnen raken in de touwtjes of ballonnen voor voedsel aanzien, ze in de top 5 van zwerfvuil in Nederland staan en omdat de vreugde maar van korte duur is.

De andere partijen noemden de motie sympathiek, maar zetten hun vraagtekens bij de uitvoerbaarheid. VVD is tegen een verbod, en noemde daarbij dat het niet te handhaven is.

Anneke Terra (PvdA) verduidelijkte dat ze ballonnen bedoelt die worden opgelaten bij bijvoorbeeld trouwerijen of feestelijke openingen. “Een enkele ballon die opgelaten wordt, dat is inderdaad niet te handhaven, dat ben ik met u eens.” De motie werd met 12 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.