Vorige week zaterdag plaatste Jean Thomassen een oproep op de populaire Facebookpagina ‘Je bent Heilooër als…”. Zijn geliefde Ine is van slag, omdat de ganzen in de vijvers in plan Oost sinds 8 april van de aardbodem lijken te zijn verdwenen. Nu is er een oplossing…

“U weet wel, die twee oude witte Romaanse kuifganzen bij de vijvers van plan Oost. Ze kregen een paar weken geleden gezelschap van een stel fraaie Nijlganzen die hier hun kleintjes op de wereld zetten, volgens de laatste telling waren er nog negen. De twee witte ganzen hadden grote belangstelling voor het kleine grut en waren continue in hun gezelschap. Maar tot ieders verbazing waren afgelopen dinsdag 9 april alle ganzen, inclusief de kleintjes, verdwenen”, aldus Jean.

Jean heeft zojuist, 20 april 2019, weer een update gegeven: “Mijn lieve Ine was ontroostbaar dat haar twee dierbare witte ganzen waren verdwenen. Wat er met ze is gebeurd is nog steeds een raadsel…. Ik hoor het graag van u geachte lezer als u wat meer weet, dat kan vertrouwelijk via jeanthomassen@hotmail.com. Voor- en tegenstanders van de ganzen hadden nu toch wel met de diep bedroefde Ine te doen. Wat niemand weet, die hier niet woont, is dat de tegenstanders van de ganzen opeens ook niet meer blij waren dat ze waren verdwenen…, want de laatste gans Fransje (genoemd naar de Laan van Frans) bleef eenzaam en alleen achter en maakte ‘ s nachts heel duidelijk dat ze bang en verlaten was. Buurtbewoners waren daar niet blij mee, het was hardverscheurend! Op straat werd ik vele keren aangesproken door lieve mensen die zich afvroegen hoe vier volwassen ganzen en 8 of 9 pulletjes zomaar ineens konden verdwijnen. Ik weet het echt niet geachte lezer!

Op de bijgaande foto die buurtgenoot Paul Dekker maakte ziet u Fransje’s nieuwe partner. Fransje is een stokoude dame die moeilijk loopt van de artrose en zij mist haar witte companen heel erg. Mevrouw Sophia Sas was erg begaan met het droeve lot van Fransje die u hier onder op de foto ziet en heeft samen met Paul Dekker de moeite genomen een einde te maken aan het drama dat Ine Veen slapeloze nachten bezorgde. Sinds vandaag is er een partner voor Fransje gekomen uit Midwoud. We hebben haar Sophia genoemd naar die lieve Sophia Sas die dit allemaal tot een goed einde bracht. Voor de buurtgenoten die niet van ganzen houden ,…Sophia Gans is heel oud en ook een dametje en beiden kunnen dus NIET voor nageslacht zorgen. Vandaag zagen ze elkaar voor het eerst en de dames mochten elkaar wel….. Ik hoop dat de buurtbewoners weer rustig kunnen slapen en Fransje gezelschap heeft gevonden zodat de nachten niet meer eng en eenzaam zijn. Namens Ine Veen heel veel dank voor deze fraaie oplossing van dit drama aan buurtgenoten Paul Dekker en Sophia Sas.En veel geluk gewenst aan onze dierbare Fransje en Sophia, dat ze nog maar lang en gelukkig mogen leven….”