Burgemeester Wendy Verkleij heeft vrijdag 26 april de eer gehad om namens de Koning aan drie inwoners een koninklijke onderscheiding uit te reiken. De heren Kees den Boer, Teun Jonker en Dick Zonneveld hebben een lintje opgespeld gekregen. Zij zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In stijl heeft de burgemeester de heren Jonker en Zonneveld zelf opgehaald in een koets. De heer den Boer kon niet bij de Lintjesregen zijn vanwege gezondheidsredenen; de burgemeester is na de bijeenkomst met de koninklijke onderscheiding naar hem toe gegaan om hem te decoreren.

Een dag later was het tijd voor het traditionele Koningsdagontbijt. Hiervoor waren alle gedecoreerde inwoners van Uitgeest uitgenodigd. Ongeveer zeventig personen kwamen van 9.00-10.00 uur ontbijten in het gemeentehuis. Aansluitend was op het plein voor het gemeentehuis de aubade met ondersteuning van de Uitgeester Harmonie.

De gedecoreerden zijn:

De heer C.L. den Boer

De verdiensten van de heer Den Boer liggen op het vlak van de wetenschap, in het bijzonder bij de biologie en studie naar sieralgen. Hij is uitgegroeid tot een internationale autoriteit in dit aandachtsgebied. In 1999 was de gedecoreerde betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Sieralgenwerkgroep. De heer Den Boer heeft de website van de werkgroep (www.desmids.nl/index2.html) opgezet. Deze site is met onder andere de rubriek ‘sieralg van de maand’ tot een zeer betrouwbare en gewaardeerde informatiebron uitgegroeid. De site wordt elke maand vele duizenden keren geraadpleegd door wetenschappers, waterbeheerders en amateur-microscopisten van over de hele wereld. De aanvraag voor deze Koninklijke Onderscheiding werd ruim ondersteund door vele internationale wetenschappers.

De heer T.G. Jonker

De heer Jonker heeft zich jarenlang belangeloos ingezet voor de medemens, in het bijzonder op het gebied van wonen en de kerk. Hij was bestuurslid en voorzitter van woningstichting Sint Agnes in Heemskerk, secretaris van stichtingsbestuur De Zwaan en is momenteel gedelegeerd voorzitter van het parochiebestuur van de Rooms-Katholieke Kerk in Uitgeest. De gedecoreerde heeft zich jarenlang ingezet voor de Laurentiuskerk in Heemskerk en dan in het bijzonder voor het herstel en de eeuwviering van de Laurentiuskerk. Met vele anderen slaagde hij erin de restauratie van de buitenzijde, het interieur en de pastorie te voltooien.

De heer T.J. Zonneveld

De heer Zonneveld is al ruim 22 jaar vrijwilliger bij de Stichting Uitgeester Senioren en de S.O.O.S, een vereniging die activiteiten ontplooit voor ouderen. Hij zet zich al die jaren belangeloos in voor de Uitgeester samenleving. Met name zijn inzet om senioren nog actief te laten zijn is prijzenswaardig. Hij is vijf dagen per week in dorpshuis De Zwaan te vinden om daar te ondersteunen bij activiteiten en in het bijzonder biljartactiviteiten. Inkoop, organisatie ondersteuning, opruiming en schoonmaak; de heer Zonneveld verzorgt het geheel. In 2011 nam de gedecoreerde de organisatie van het 50-jarig bestaan van Soos op zich. In de afgelopen jaren leverde hij tevens een grote bijdrage aan de totstandkoming van dorpshuis De Zwaan, in het bijzonder voor de biljartzaal.