Het college vraagt groen licht aan de raad voor de visie op De Koog van de Toekomst. Wanneer de gemeenteraad eind mei instemt, kan het projectteam verder met de uitwerking van het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp.

De Koog moet een duurzame en klimaatbestendige wijk worden. Een groene wijk met karakter, waar je met plezier woont en het fijn en veilig is om buiten te zijn. Samen met de bewoners wordt hierover nagedacht.

De Koog van de toekomst krijgt langzaam vorm

Wijk De Koog krijgt een grootschalige opknapbeurt. Bewoners die zich hadden aangemeld voor werkgroep De Koog, dachten hier de afgelopen maanden over na. Er is een ambitiedocument opgesteld met daarin de wensen en eisen voor een ontwerp. Hiervan is een vertaling gemaakt naar een schetsontwerp met thema’s als: het groene hart, een gouden lijst, geen blik op de weg en ontdek de stek.

Aanpassing visie

Het schetsontwerp is besproken tijdens de raadsinformatieavond op 29 januari en doorgerekend op kosten. Deze vallen hoger uit dan de beschikbare middelen; namelijk 8,1 miljoen. Door het verkregen inzicht in de kosten en de inhoudelijke opmerkingen gemaakt tijdens de raadsinformatieavond wordt het schetsontwerp aangepast. Het college wil de raad een aantal keuzes en dilemma’s voorleggen die binnen het budget passen over:ambities: het ontwerp moet zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de bewoners en de uitgangspunten die door hen zijn vastgesteld.prioriteiten: keuzes worden gemaakt op basis van wat echt nodig is, daarbij krijgen maatregelen die het meeste bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk, voorrang. duurzaamheid en klimaatbestendigheid er wordt zoveel mogelijk gekozen voor materialen en oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

Verder houdt het college vast aan de oorspronkelijke planning: start uitvoering 2020. De besluitvorming over de warmtetransitievisie en de haalbaarheidsstudie energietransitie (eind 2019) wordt niet afgewacht vanwege de vele onzekerheden die er nog zijn. Wel wordt ondergrondse ruimte gereserveerd voor de toekomstige ontwikkelingen.

Wethouder Cecilia van Weel-Niesten: “De keuzes hebben effect op hoe bewoners straks hun wijk beleven. Uit de workshops met werkgroep De Koog is naar voren gekomen dat het ‘rondje Koog’ een grote wens is. Wij gaan ons inspannen om dit voor elkaar te krijgen en het ontmoeten in de wijk zo meer vorm te geven. Daarnaast kijken wij naar subsidiemogelijkheden, slimme oplossingen en doen wij een beroep op de creativiteit van de bewoners en onze medewerkers om zoveel mogelijk te realiseren. Want samen maken wij de wijk.”

Planning en proces

Het besluit wordt op 7 mei behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening en 22 mei in de raad. Na het besluit van de raad is er voor de zomervakantie nog een overleg met werkgroep De Koog gepland. Hier wordt de laatste inbreng verzameld waarmee het voorlopig ontwerp verder wordt uitgewerkt. In september worden alle inwoners van De Koog uitgenodigd om het voorlopig ontwerp te bekijken. In het najaar wordt met de werkgroep het voorlopig ontwerp verfijnd tot een definitief ontwerp.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en staan gepland van 2020 tot en met 2023. De herinrichting van de Melis Stokelaan wordt na de uitbreiding van de Jumbo in de tweede helft van 2019 al opgepakt.