In de column van januari jl. over woonruimte voor jongeren in Uitgeest deed ik een oproep aan de jongeren om hun wensen kenbaar te maken op gebied van wonen. De Jeugd & Jongerenraad is hiermee voortvarend aan de slag gegaan door een enquête te houden waar meer dan driehonderd jongeren op hebben gereageerd!

We hebben als Dorpsraad overleg gehad met de Jeugd & Jongerenraad over de uitkomsten van deze enquête, die binnenkort worden gepubliceerd. Ik hoop toch zo dat we al die jongeren kunnen behouden in Uitgeest. Zij zijn de toekomst van het dorp en, omdat Uitgeest nu én van oudsher een dorp is van ondernemers, zou het zomaar kunnen dat een heel aantal van die jongeren hier hun eigen bedrijf opstarten. Dat is goed voor de werkgelegenheid en dus uiteindelijk voor de leefbaarheid in het dorp. Op veel gebeurtenissen in de wereld hebben wij geen invloed, maar wel op onze eigen directe omgeving. Toen ik laatst in de trein naar Amsterdam de krant las werd ik niet vrolijk van het nieuws. Ik wil niet somberen, maar op het toneel van de wereldpolitiek lijkt het steeds onrustiger te worden. De macht van China en Rusland in onze Europese samenleving wordt steeds groter, dreigende dictaturen talrijker, en de invloed van de informatietechnologie steeds meer merkbaar. Ik begon mij ineens een beetje onveilig te voelen en bedacht dat, hoe groter de veranderingen in de wereld, hoe belangrijker de leefbaarheid, de veiligheid en geborgenheid binnen een dorpsgemeenschap zijn. Leefbaarheid betekent voor mij een zichtbare en voelbare betrokkenheid van de dorpsbewoners om Uitgeest mooi, schoon en veilig te houden, en waar het welzijn van jong en oud vooropstaat. Waar je respectvol en behulpzaam met elkaar omgaat en waar kleinschaligheid de bureaucratie (die altijd op de loer ligt) kan tegengaan. We kunnen hierbij niet wijzen naar de gemeenteraad, want als bewoners zijn we net zo goed verantwoordelijk. Er is een grote versplintering in de politiek, zowel in het land als regionaal, wat zorgt voor tegenstellingen en polarisatie.

Maar gelukkig zijn er ook hoopvolle krachten, zoals de vrijwilligersorganisaties en verenigingen in Uitgeest die zorgen voor verbinding in het dorp. Dit geldt ook voor de Dorpsraad, die onafhankelijk is van politiek en zich richt op belangen van bewoners. Verbondenheid en betrokkenheid tonen om veilig te kunnen leven, dat is waar het steeds meer op aankomt. Dus lid worden van de Dorpsraad Uitgeest is een goed idee. Het kost bijna niks en het is heel makkelijk. Zie www.dorpsraaduitgeest.nl.

En volgende maand meer nieuws over de uitkomst van de enquête wat betreft de woonwensen van jongeren en wat we als Dorpsraad Uitgeest samen met gemeente en J&J-raad hiermee kunnen doen! Over leefbaarheid gesproken… Marjolein Geldermans