Waar nu een grasveld ligt, is over enkele maanden een bloemenweide te zien. Zaterdag 13 april vindt in het park aan de Mient een feestelijke bloemzaaidag plaats voor en door bewoners.

Bloeiende planten zijn niet alleen mooi, maar vormen ook een belangrijke bron van voedsel voor bijen, vlinders en vogels. Zo wordt de Mient mooier én natuurlijker.

Gemeente Castricum ondersteunt het bewonersinitiatief. “Ik vind het geweldig dat inwoners en gemeente hier samen optrekken,” zegt wethouder Binnendijk. “Met dit project kunnen we een stap maken in natuurlijk groenbeheer. Bij succes kunnen we dit op meerdere plekken in Castricum uitvoeren, uiteraard als daarvoor voldoende draagvlak in de buurt is.”

Animo

Met het draagvlak zit het hier wel goed. Initiatiefnemers Florinda Nieuwenhuis en Marleen Heeman hielden een enquête bij de bewoners van de Mient en omliggende straten. Zo’n 95% van de respondenten ziet de bloemenweide zitten. “Mensen horen op het nieuws dat het slecht gaat met insecten en willen een steentje bijdragen”, zegt Nieuwenhuis. “Hoe mooi is het om dat te doen in je eigen buurt!”

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Bijzzzaak, een groep inwoners van Castricum die zich sterk maakt voor een natuurlijke gemeente. Het doel is dat de bloemenweide samen met de buurt wordt beheerd. “Samen planten en vlinders tellen en een enkele keer per jaar helpen met wieden of hooien” zegt Nieuwenhuis. “Samen met de buren werken is gezellig, je leert elkaar kennen en we maken de buurt mooier en natuurlijker.”

Activiteiten

De zaaidag van 13 april start om 13.00 uur en duurt tot circa 15.30 uur. Alle buurtgenoten zijn van harte welkom om mee te helpen met zaaien of te komen kijken. Kinderen kunnen meedoen met het maken van bijenhotels en het schilderen van informatiebordjes.

Voor meer informatie zie www.bijzzzaak.nl.