Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn gemeentehuis, publieksbalies en afvalbrengstation gesloten.

Op vrijdag 19 april en maandag 22 april kunnen zij u dus niet van dienst zijn.Voor spoedvragen zijn de balies wel telefonisch te bereiken.

Op Goede Vrijdag gaat de afvalinzameling wél door. Op zaterdag 20 april is het afvalbrengstation gewoon open.