Veel mensen met dementie en hun mantelzorgers vragen zich af of deelname aan het verkeer nog mogelijk is; soms is het lastig in te schatten wanneer dat punt is bereikt.

Voor de veiligheid van zowel de persoon met dementie als de anderen in het verkeer is het belangrijk dat goed wordt onderzocht of bv. autorijden nog wel verantwoord is.

Maar hoe komt het eigenlijk dat deelname aan het verkeer moeilijker wordt bij dementie? Ben je nog wel verzekerd als de diagnose dementie gesteld is? En wat kun je doen als je naaste met dementie toch blijft autorijden? Gespreksleider Essy Ferares gaat hierover uitgebreid in gesprek met wijkagent Wil Gieling en oud-specialist ouderengeneeskunde Teije Hooghiemstra. Hierna is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u behoefte aan andere informatie over dementie? Kom dan op dinsdag 9 april naar het Alzheimer Trefpunt in Cultureel Centrum Geesterhage, Geesterduinweg 3, 1902 CB Castricum. De ontvangst is vanaf 19:00 uur, het programma start om 19:30 uur en eindigt rond 21:00 uur.

Iedereen is welkom: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren en professionals. Het belooft een bijzondere avond te worden. De toegang is laagdrempelig en gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig.

De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk Trefpunt worden deze mensen geïnterviewd door een vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen, ook op andere gebieden, te stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis eens rustig na te lezen.