Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor het bestuur van Provinciale Staten én die van het waterschap. Het is niet alleen belangrijk dát u stemt. Maar ook dat u weet waarvoor u stemt.

Er zijn 12 provincies in Nederland; Provincie Noord-Holland is daar een van. De Provinciale Staten – het bestuur – beslissen over veel zaken in onze provincie. Bijvoorbeeld: waar woningen, wegen en natuurgebieden komen. Waar windmolens komen. Dat er bussen rijden tussen gemeenten en waar de bushaltes zijn. De provincie zorgt ook voor de provinciale wegen. En de provincie betaalt mee aan de regionale omroep en zorgt voor natuurgebieden. Ze maakt dijken hoger om overstromingen te voorkomen. Dit doet ze samen met het waterschap. Samen zorgen ze ook voor gezond zwemwater in meren en plassen.

Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer

Er is nog een belangrijke reden om te gaan stemmen: de gekozen Provinciale Statenleden uit het hele land stemmen op 27 mei de 75 leden van Eerste Kamer. De Eerste Kamer moet zijn goedkeuring geven aan wetten die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd. Pas daarna kan de wet worden ingevoerd.

Wat doet het waterschap?

Nederland telt 21 waterschappen. Zij hebben de zorg voor schoon oppervlakte-(buiten)water en hebben de taak om ervoor te zorgen dat Nederland niet overstroomt. Waterschappen beslissen bijvoorbeeld over hoe we overstromingen voorkomen, hoe rioolwater wordt schoongemaakt, hoe we water in meren en sloten schoon houden en hoe dijken stevig te houden.

Op wie gaat u stemmen?

Wat willen politieke partijen? Ga op zoek. Bekijk plannen van politieke partijen op bijvoorbeeld hun website, Facebook of Instagram. Stel vragen aan politieke partijen. Ze delen folders uit op straat. Soms zijn er ook – gratis – verkiezingsbijeenkomsten in de buurt. Kijk of luister bijvoorbeeld naar een verkiezingsdebat waar politieke partijen vertellen welke plannen ze hebben.

Praat met anderen

Vraag aan familie, buren of kennissen voor welke politieke partij zij kiezen. En voor welke partij niet. En waarom.

Gebruik een kies- of stemwijzer

Beantwoord de vragen en stellingen van de stemwijzer van de Provinciale Staten via deze link.