De leden van de Provinciale Staten worden tegelijkertijd met de leden van de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale statenverkiezingen vinden één keer in de vier jaar plaats.

Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de Provinciale Statenverkiezing. Provincie Noord-Holland heeft 55 zetels.

De voornaamste taak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door Gedeputeerde Staten. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning en bestaat verder uit minimaal drie, en maximaal negen gedeputeerden, die benoemd worden door de Provinciale Staten. Ook kiezen zij de leden van de Eerste Kamer, dit gebeurt drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de kiescolleges.

Op Woensdag 20 maart kunt u stemmen, indien u nog niet goed weet op wie u wilt stemmen kunt u via de StemWijzer een uw politieke voorkeur testen aan de hand van 30 stellingen. U kunt stemmen vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur in één van de acht stembureaus in Uitgeest, op uw stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau vermeld. Via deze link vindt u een overzicht van de stembureaus in gemeente Uitgeest.

Bron: kiesraad.nl