Woensdag 13 maart organiseerde de Radboudschool de Warme Truiendag. De kachels werden twee graden lager gezet om zo te besparen op het energieverbruik. Tevens doen leerlingen van groep 7 en de groep 7/8 mee aan de Energie Challenges NW.

Deze week wordt niet alleen gelet op het energieverbruik maar ook doen leerlingen, leerkrachten en ouders mee aan de Nationale Week zonder Vlees. Dit alles in het kader van het milieu. Door het niet eten van vlees wordt bespaart op de uitstoot van broeikasgassen die bijdragen aan klimaatveranderingen en watergebruik. De Radboudschool geeft ook advies in wat te eten deze week. Een natuurlijk alle gerechten zonder vlees.

Op woensdag 13 maart ging groep 7/8 van Juf Carla aan de gang met escapeboxen. Binnen 45 minuten moesten de kinderen in kleine groepjes puzzels oplossen. Deze puzzels hadden allemaal betrekking op het milieu. Als eerste moest een grote box, met een slot erop, geopend worden. Niet een makkelijke opdracht. In de grote box bevond zich nog een kleinere box, ook voorzien van een slot. Door het oplossen van allerlei puzzels en aan het einde een ingewikkelde rekenpuzzel konden de kinderen de tweede box ook openen. Hierin vonden zij een briefje en iets lekkers. Het groepje dat als winnaar uit de bus kwam had 32 minuten en 20 seconden nodig om alle puzzels op te lossen en beide boxen te openen. Meike, Marleen, Abeda en Akyn werkten nauw samen, en dat was hun kracht. Meike: “Het was moeilijk maar leuk. Er was wel veel stress want je werkt tegen de klok. Maar door goede samenwerking hebben wij gewonnen.” Akyn deed het laatste, vele, rekenwerk en Abeda zag de oplossing in de getallen om de tweede box te openen.

Tekst: Yvonne van Stiphout