De provincie voert van 12 tot en met 15 maart 2019 onderzoekswerkzaamheden uit aan de Oosterzijweg en de Lagelaan in Heiloo. Deze werkzaamheden zijn nodig om archeologisch onderzoek af te ronden.

Het werk is zichtbaar langs de Oosterzijweg en Lagelaan, maar veroorzaakt geen hinder voor het verkeer en omwonenden. Het onderzoek duurt ongeveer 4 dagen. De werkzaamheden vinden tussen 8.00 en 17.00 uur plaats.

In 2016 bleek uit een bureauonderzoek naar archeologische en cultuurhistorische waarden dat op een aantal plekken in de buurt van de Oosterzijweg, de Kennemerstraatweg en de Lagelaan mogelijk archeologische resten kunnen worden verwacht. Via ‘proefsleuven’ wordt de bodem nu steekproefsgewijs verder verkend. Proefsleuven zijn langwerpige werkvakken die met een kleine graafmachine of met de schep worden aangelegd op en rondom de vindplaatsen. Op basis van vondsten wordt bepaald of een opgraving nodig is.

Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door Hollandia Archeologen BV in opdracht van de provincie Noord-Holland. Lees verder op de website van de provincie Noord-Holland.