De gemeente Heiloo hecht grote waarde aan de leefbaarheid in de gemeente. Beschikbaarheid van goede winkelvoorzieningen speelt hierin een belangrijke rol.

Ook in 2018 is het consumentengedrag via het Randstad Koopstromenonderzoek in beeld gebracht. Voor Heiloo zijn de volgende winkelgebieden onder de loep genomen: Centrum Heiloo, Het Hoekstuk en het Stationscentrum. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als waar mensen hun dagelijkse boodschappen doen en waar ze hun kleding of nieuwe smartphone kopen. Doen ze dit in een gezellig centrum of kiezen ze juist voor het gemak van internet?

Koopstromenonderzoek 2018
De grote lijnen uit het koopstromenonderzoek zijn:
– Internet blijft groeien
– Consumenten doen veel vaker lokaal hun boodschappen
– Er wordt minder gewinkeld in middelgrote en grote centra
– Het winkellandschap polariseert verder. Met name kleinere middelgrote centra kregen te maken met dalende bestedingen per m2 (vloerproductiviteit).

Kansen liggen met name op:
– Verbeteringen met hoge impact (sfeer en beleving)
– Nieuwe relevantie en functies, en combinatieverzoek. Stimuleren van combinatiebezoek tussen winkelen en andere voorzieningen

Centrum Heiloo (In en rondom winkelcentrum ’t Loo)
Het totaal bedrag aan € 20,5 miljoen (op een totaal van € 25,4 miljoen) aan dagelijkse artikelen in de eigen gemeente is toegenomen ten opzichte van 2016. Voor de niet-dagelijkse goederen (mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis) besteden de eigen inwoners € 13,1 miljoen (op een totaal van € 21,5 miljoen). Van de ruim € 46,9 miljoen aan consumentenbestedingen in de detailhandel in centrum Heiloo komt € 5 miljoen (ruim 10%) uit de portemonnee van toeristen.

De inwoners geven de winkelvoorzieningen een rapportcijfer 7,9 en deze is gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Met name ‘netheid’ en ‘parkeermogelijkheden auto’ scoren hoog maar ‘bereikbaarheid per openbaar vervoer’ kan beter.

Winkelcentrum Het Hoekstuk
Het totaal bedrag aan bestedingen in Winkelcentrum Het Hoekstuk is toegenomen ten opzichte van 2016. Eigen inwoners besteden € 19,5 miljoen (op een totaal van € 24,9 miljoen) aan dagelijkse artikelen in de eigen gemeente. Vanwege het beperkte aantal winkels zijn voor het Hoekstuk geen cijfers voor niet-dagelijkse artikelen zichtbaar.

De inwoners geven de winkelvoorzieningen een rapportcijfer 7,7 ten opzichte van de 7,8 in 2016. Met name de ‘bereikbaarheid per auto’ scoort hoog maar ‘evenementen en ‘bereikbaarheid per openbaar vervoer’ kunnen beter.

Stationscentrum
Het totaal bedrag aan bestedingen in het Stationscentrum is toegenomen ten opzichte van 2016. Eigen inwoners besteden € 14,7 miljoen (op een totaal van € 15,6 miljoen) aan dagelijkse artikelen in de eigen gemeente. Voor de niet-dagelijkse goederen (mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis) besteden de eigen inwoners € 3,9 miljoen (op een totaal van € 5,6 miljoen).

De inwoners geven het Stationscentrum een rapportcijfer 7,5 ten opzichte van de 7,8 in 2016. Met name de ‘parkeermogelijkheden auto’ en het ‘horeca-aanbod’ scoren hoog maar ‘evenementen’ en ‘faciliteiten (bijvoorbeeld WC, WiFI en bankjes)’ kunnen beter.