Maar liefst 91% van de ondervraagde inwoners van Heiloo vindt afval scheiden belangrijk of zelfs heel belangrijk. Maar wat daarvoor de beste methode is, daarover verschillen de meningen.

Vorig jaar is er een enquête gehouden onder inwoners van de gemeente Heiloo waarin werd gevraagd naar hun ervaringen en meningen rond de afvalinzameling. De gemeente verwerkt de uitkomsten in het nieuwe beleidsplan over afval dat nu wordt opgesteld.

Gevraagd naar wat men nu aan afval scheidt, zijn het vooral glas (86% van de deelnemers), papier (85%) en tuinafval (85%). Keukenafval (60%) en textiel (67%) wordt door minder deelnemers gescheiden.

Voor flatbewoners liggen de cijfers iets anders: 49% scheidt geen keukenafval vanwege het ontbreken van een brengvoorziening. PBD (plastic, blik en drankkartons) wordt voor 69% apart gehouden. Wie dat niet doet, geeft vooral ruimtegebrek of de extra moeite als reden. Glas (82%), papier en karton (81%) en elektrische apparaten (74%) worden wel vaak apart gehouden.

Wat helpt?
De deelnemers aan de enquête zien het liefst verzamelcontainers in de buurt om hun afval beter te scheiden. Dat geldt het sterkst bij degenen die al gewend zijn hun restafval weg te brengen. Voor wie thuis al afvalcontainers heeft, is 44% bereid een extra container voor PBD thuis te krijgen.

Verder laat de enquête zien dat verreweg de meeste deelnemers openstaan voor veranderingen in de inzameling. Het merendeel is ook bereid wat extra moeite te doen voor betere afvalscheiding.

Afval heeft waarde
Afval is vooral grondstof, is het uitgangpunt van de gemeente, zolang je het maar goed scheidt. Verbranden is zonde voor het milieu en de portemonnee en er gaan waardevolle grondstoffen mee verloren. Landelijk is de doelstelling dat in 2025 nog maar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar overblijft. Op dit moment hebben inwoners van Heiloo gemiddeld nog 214 kilogram restafval per jaar.

Wethouder Rob Opdam geeft aan dat er om die reden veranderingen aankomen in de inzameling. “Er valt nog zoveel te halen uit het restafval. Nu nog bestaat dat voor driekwart uit waardevolle grondstoffen. Om die doelstelling van maximaal 30 kilo te halen, moeten we anders gaan weggooien. Wij komen met een inzameling die dat gemakkelijker maakt.”

Aansluiten
De enquête laat zien dat de voorkeuren voor inzameling ook afhangen van de woonsituatie. Flatbewoners geven veel vaker aan geen plek te hebben voor een extra container in huis. Opdam: “Natuurlijk sluiten we aan bij verschillende woonsituaties en we houden ook rekening met bijzondere omstandigheden. Uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen. Dan zijn soms oplossingen op maat nodig.” Het afvalbeleidsplan wordt naar verwachting in mei in de commissie Openbare ruimte besproken en in juni geagendeerd voor de gemeenteraad.

Het verslag van de enquête is te vinden op www.heiloo.nl/afval.

Binnenkort leest u in Uitkijkpost een exclusief interview met wethouder Rob Opdam over dit thema.