Dorpshuis De Zwaan draait goed en de gemeenteraad is tevreden, maar achter de schermen moet er wel iets veranderen. Het bestuur van de stichting wordt nu namelijk nog door de gemeenteraad benoemd. De gemeenteraad zelf ziet liever een onafhankelijk dorpshuis.

Door: Lucia Rodenburg

Mike Zuurbier (VVD): “Het is vreemd dat wij als raad het bestuur benoemen van een particuliere stichting, waar we ook nog eens een subsidierelatie mee hebben. Wij nemen besluiten over een stichting waar we eigenlijk niet over zouden moeten gaan.”

Nieuwe exploitant

Sport Service Langedijk (SSL) heeft nu het dagelijkse bestuur voor zo lang in handen, nadat het vrijwillige bestuur vorig jaar opstapte. Volgens SSL is het het beste als de stichting opgeheven wordt, het pand wordt teruggekocht door de gemeente en er een nieuwe exploitant in komt. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen moet er een wijziging van de statuten plaatsvinden. D66 diende in augustus 2018 daarover al een motie in, die door het college werd overgenomen.

In het voorstel wat donderdag tijdens de raadsvergadering voor lag, stond nog als optie ‘de oude situatie voorzetten’. Maar dat is juist wat we niet meer willen, zo wees René Oud (D66) op de wens van de raad. De partij diende daarom een amendement om die optie te schrappen. Alle andere partijen konden zich hierin vinden.

Mogelijkheden onderzoeken

In het voorstel staat verder dat het college nu gaat onderzoeken wat de mogelijkheden en de financiële gevolgen zijn als de gemeente het pand terugkoopt en een nieuwe exploitant zoekt. Wethouder Beentjes wil daar ongeveer een half jaar de tijd voor nemen. Plan is om tot die tijd het interim-bestuur van SSL te laten aanblijven. Het contract met SSL wordt verlengd tot 1 september 2019.

Wie gaat dat betalen?

Loek Weijers, die weer in de raad is teruggekeerd als fractievoorzitter van Uitgeest Lokaal, was er niet helemaal gerust op. “Het afgelopen half jaar heeft het interimbestuur ons al 33.000 euro gekost. Gaat dat nu dan tot 66.000 euro oplopen? En hoeveel begrotingswijzigingen gaan er dan nog komen? En wie gaan die onderzoeken betalen, de gemeente of SSL?”

Ook Jack Zwarthoed (CDA) was daar benieuwd naar. “Ik heb de wethouder horen zeggen dat het extra geld niet tot rekening van de gemeente komt. Dat ligt bij SSL. Maar indirect betalen wij daar toch aan mee. Weliswaar komt het uit de pot van de BUCH, maar die voeden wij toch ook?” Wethouder Beentjes beaamde dat. “Het geld komt uit de werkbegroting BUCH.”

Uiteindelijk werd het voorstel – om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en het contract met SSL voor een half jaar te verlengen – unaniem gesteund.