Na vragen van de gemeenteraad van Heiloo over de Woonvisie, heeft het college toegezegd dat er een inventarisatie komt van bouwlocaties. Ook komt er een memo met toelichting over de monitoring. De verwachting is nu dat de inventarisatie aan het eind van het tweede kwartaal met de raad gedeeld kan worden.

Er wordt in de regio Alkmaar nog gewerkt aan het opzetten van een goed monitoring systeem. Een voorbeeld voor Heiloo voor de koopsector is inmiddels gedeeld met de raad.

Ook het bouwen van kleine huizen (Tiny Houses) wordt hierbij meegenomen. Er wordt gekeken of er een geschikte locatie gevonden kan worden gevonden om te gebruiken als pilot, met inachtneming van de regionale afspraken en zo mogelijk binnen een termijn van 2 jaar.

Ook zal Kennemer Wonen hiervoor benaderd worden.

Bron: Beatfm