In Castricum is het eerste kievitsei gevonden uit de regio. Co Res van de Vogelwerkgroep vond de eitjes als eerste in het weidevogelbeschermingsgebied. De eieren worden niet meer geraapt, om zo de vogels de kans te geven om te broeden. Jan Uiterwijk en Henk Waal van Omroep Castricum namen samen met de vinder een kijkje.