Vanaf 15 maart tot en met 1 juli zijn sommige wandelpaden tijdelijk afgesloten, om vogels de gelegenheid te geven ongestoord hun eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen, zo meldt het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Routes
In het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is het wandelpad Dorregeesterpolder tussen 1 april en 1 juli afgesloten. En een wandelpad door een gedeelte van de Klaas Hoorn- en Kijfpolder is vanaf 1 november tot 15 juni afgesloten.

Alternatieve route
Tijdens het broedseizoen worden met bordjes alternatieve wandelroutes aangegeven. Deze routes worden ook vermeld op de websites van het Noord-Hollandpad en het Wandelnetwerk Noord-Holland. Kijk goed naar de bebording en betreed de afgesloten gebieden niet, zodat de kwetsbare weidevogels in alle rust kunnen broeden.