In de tweewekelijkse serie Wijkagenten Woensdag via de Facebookpagina van politie IJmond stellen zij de wijkagenten van het werkgebied aan u voor. Woensdag mochten Uitgeester wijkagenten Dennie Bronneberg en Frans Pals zich voorstellen.

Frans:

Ik ben inmiddels 62 jaar en 43 jaar werkzaam bij de politie. Ik ben gedurende die 62 jaar altijd woonachtig geweest in de IJmond en datzelfde geldt ook voor de 43 jaar bij de politie. Ik mag dan ook wel zeggen dat ik de IJmond en hun bewoners van haver tot gort ken.

Ik ben in 1976 begonnen bij de gemeentepolitie Velsen. Ik heb daar altijd in uniform gewerkt. In 1994 werd de gemeentepolitie opgeheven en werden wij regiopolitie Kennemerland. Ik ben tot januari 2000 werkzaam gebleven in de gemeente Velsen en maakte toen een overstap naar het basisteam IJmond-Noord bestaande uit de gemeenten Heemskerk, Castricum en Uitgeest. In 2002 raakten wij Castricum kwijt aan de Regiopolitie Noord-Holland Noord.

In 2006 is het basisteam IJmond-Noord samen gegaan met het basisteam Beverwijk. Ik heb tot januari 2013 als man van de straat in uniform dienst gedaan in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Waar ik voorheen eigenlijk nooit wijkagent wilde worden, kreeg ik toch met het ouder worden wel interesse en vanaf januari 2013 ben ik dus als wijkagent werkzaam in de gemeente Uitgeest en voel mij als een vis in het water thuis daar. Nog steeds in uniform en dat zal wel zo blijven tot het eind.

Vooral het directe en warme contact met de burgers van Uitgeest zijn voor mij belangrijk. Ook de jeugd vind ik belangrijk. Je moet proberen om altijd in contact te blijven met hen. Zij verdienen de aandacht. Wat wel belangrijk is dat je duidelijk laat weten waar de grenzen liggen. Er is een ding dat ik niet wil en dat is dat de jeugd hard wegrent voor je, want dan is er duidelijk iets fout.

Ik ben aanspreekpunt voor de wijken: De Koog, het oude dorp en het centrum. Zeg maar Uitgeest Noord.

Speerpunten voor Dennie en mij zijn dan ook de jeugd en de horeca overlast. De hele grote horeca drukte zoals in het verleden is voorbij en daarmee is de overlast ook aardig terug gelopen. Ook nazorg vinden wij belangrijk indien er bijvoorbeeld ernstig incidenten zijn geweest. Wij treden ook vaak op als bemiddelaar bij huiselijke twisten of burenruzies en ook op evenementen en bij scholen zijn wij zichtbaar aanwezig. Ik vind het ook belangrijk om bereikbaar te zijn voor de burgers en daar doen wij ook beiden ons best voor.

Dennie:

Ik ben 37 jaar en in 2002 begonnen bij de politie. De eerste jaren ben ik surveillant geweest in Zaanstreek- Waterland. 2005 ben ik een aantal jaar werkzaam geweest bij de Parket- Politie in Zutphen en daaropvolgend in 2007 overgestapt naar basisteam Zutphen. In 2016 ben ik overgeplaatst naar basisteam IJmond en vanaf 2018 werkzaam als Wijkagent in Uitgeest en aanspreekpunt voor de mensen woonachtig in de wijken , De Kleis en de Waldijk , zeg maar Uitgeest zuid. De spoorlijn kan je ook als scheiding zien. Bij afwezigheid neemt Frans voor mij waar en andersom neem ik waar voor Frans.

Wij verwachten van de inwoners uit ons dorp dat ze ons weten te vinden en zaken melden. We zijn bereikbaar via de telefoon 0900-8844 of per of via twitter @POL_FPals Twitter(Frans Pals) en instagram(wijkagent Dennie Bronneberg). We werken vanuit een steunpunt in het gemeentehuis van Uitgeest en u kunt afspraken maken met ons. In principe nemen wij geen aangiften op, omdat wij in de wijk horen te zijn. Voor eenvoudige aangiften verwijzen wij naar het 3D loket gelegen achter het gemeentehuis.

Bij spoed meldingen moet u uiteraard 112 bellen, want dan komen de collega’s van de noodhulp in actie.