EGMOND AAN DEN HOEF – Het is het zoveelste hoofdstuk in een langslepende kwestie: ‘Wat moeten we als gemeente toch met Hoeve Overslot?’ Martijn Mulder, van Stichting Historisch Egmond, en mede-initiator van Belangengroep Slotkwartier, is al jaren betrokken bij alle plannen “Die dan weer wél, en dan toch weer niet doorgaan. Ik vond laatst in het archief een exemplaar van het Contact uit 1998. Op de voorpagina stond een artikel over restaurantplannen voor Overslot. Tóen al!

Martijn is sinds zes jaar de voorzitter van de Stichting Historisch Egmond, maar al veel langer betrokken bij de historische panden aan Slotweg in Egmond aan den Hoef, samen het Slotkwartier. Doelstelling van de stichting is het naspeuren en optekenen van de geschiedenis van de Egmonden en hun omgeving van het vroegste begin tot heden én het opwekken van de belangstelling daarvoor. Historisch Egmond verspreidt die kennis via het tijdschrift Geestgronden, stukjes in de krant en op de website. Ook zijn er lezingen, rondwandelingen excursies en tentoonstellingen.

Belangengroep Slotkwartier

In de Belangengroep Slotkwartier zetten de samenwerkende stichtingen en bewoners zich in voor de ontwikkeling van het Slotkwartier, waarbij het behoud van het historische karakter bovenaan staat. Daarbij stuit men op de enthousiaste, maar niet in overleg gemaakte, plannen van de gemeente Bergen. “Deze plannen gaan totaal voorbij aan die van ons, waardoor er inmiddels een behoorlijke verandering dreigt. Waar de gemeente enkel op zoek is naar commerciële uitbuiting van de panden, willen wij juist dat het kleinschalige Slotkwartier voor de bewoners behouden blijft.”

Plannen gemeente

Martijn legt uit wat de plannen van de gemeente zijn: “De 16e eeuwse boerderij van Museumhoeve Overslot moet worden verbouwd tot middeleeuws thema-restaurant. Op Huys Egmont moet, ondanks de status van beschermd dorpsgezicht – een verdieping komen en exposities zullen voortaan per lift bereikbaar zijn. Het oude raadhuis wordt in de plannen van de gemeente een theehuis. Dat is dus al met al een enorme verbouwing. Terwijl er echt geen bussen met toeristen langskomen.Nu niet, en dan ook niet. ” De Belangengroep Slotkwartier vindt het onbegrijpelijk dat tien eeuwen geschiedenis en twintig jaar vrijwilligerswerk zonder degelijke onderbouwing opzij wordt geschoven en plaats moet maken voor 500m2 horeca. Dit ondanks eigen initiatieven en plannen, waar niet of nauwelijks naar geluisterd is. De belangengroep vreest dan ook, dat de ontwikkelingen zullen bijdragen aan een leegloop van organisaties en vrijwilligers, waarna alleen de horeca overblijft. “Ik begrijp dat het pand geld zal moeten gaan opbrengen, in plaats van kosten, en we staan dan ook echt wel open voor commerciële doeleinden in de vorm van horeca. Maar dan wel op de derde of vierde plaats. De cultuurhistorische waarden moeten immer op de eerste plaats staan.”

Uitgenodigd door wethouder

Naar aanleiding van een, namens de bewoners van het Slotkwartier, verstuurde brief heeft wethouder Yolan Koster de belangengroep uitgenodigd om met haar in gesprek te gaan. ‘De afgelopen jaren zijn er diverse pogingen geweest om de herontwikkeling van het Slotkwartier vlot te trekken. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het heft in eigen handen genomen en het nieuwe kader vastgesteld. Op basis daarvan zijn wij aan de gang gegaan. Ik kan mij voorstellen dat dit kader niet of niet helemaal in overeenstemming is met wat er bij jullie leeft. En daarover willen we graag met jullie in gesprek’, schrijft de wethouder. Het gesprek zal medio februari plaatsvinden.
Op www.slotkwartier.nl leest u wat er inmiddels al is besloten en besproken over dit onderwerp. Ook kunt u de infographic downloaden, waarin de Belangengroep haar plannen presenteert.