De verkeersveiligheid bij ‘t Hoekstuk moet beter. Dat staat in het ‘verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’ dat vorig jaar door de raad is vastgesteld. Het gaat vooral om de bocht bij het kruispunt Malevoort – Pastoor van Muijenweg en om de laad- en losplaats bij het winkelcentrum. Inmiddels is er een plan bedacht en zijn de werkzaamheden bijna afgerond op een paar puntjes na.

Verbetering verkeersveiligheid

Vorig jaar is met ‘werkgroep Het Malevoort’ het nieuwe ontwerp besproken en waar mogelijk aangepast. Inmiddels zijn de meeste werkzaamheden uitgevoerd. Het kruispunt en de laad- en losplaats bij winkelcentrum ‘t Hoekstuk – Malevoort zijn veiliger ingericht. De weg is iets verbreed en voorzien van nieuw asfalt. De voet- en fietsoversteken zijn ruimer net als de middengeleider voor een veilige (fiets)opstelplaats. Ook zijn er verkeersplateau’s aangelegd.

Laatste puntjes op de ‘i’

Door het verbreden van de weg moest een achttal iepen wijken. Afgelopen week zijn hiervoor acht nieuwe zuilvormige iepen teruggeplant. Omdat de bomen in een smallere berm staan, was de zuilvormige iep meer geschikt. Deze heeft minder ondergrondse ruimte nodig.

Op vrijdag 15 februari of in de week daarna wordt de permanente en slijtvaste belijning aangebracht. Dit zorgt voor enige verkeershinder, maar doorgaand verkeer blijft gewoon mogelijk. Tot slot wordt na de aanleg van de spooronderdoorgang Vennewatersweg, nog een steenmotief gedrukt in het asfalt.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan het Malevoort, neem dan contact op met René Scheffer, telefoon 088-9097651 of e-mail reneschefffer@debuch.nl

Bron: Gemeente Heiloo