Appartementencomplex Alta Mira aan de Heereweg in Schoorl is sinds de zomer bewoond. In goede samenwerking met de gemeente Bergen is Alta Mira gebruikt als pilotproject om doorstroming te bevorderen.

Met de pilot werd onderzocht of het mogelijk is om verhuisketens te realiseren bij gerichte toewijzing van nieuwbouwwoningen. Ondanks dat de evaluatie nog niet definitief is omdat nog niet alle verhuisketens zijn afgerond, kan wel worden geconcludeerd dat de resultaten succesvol zijn. Deze manier van toewijzing is in de toekomst voor herhaling vatbaar.

Eerste conclusie

De twee- en driekamerappartementen in Alta Mira zijn met voorrang verhuurd aan bewoners die een sociale eengezinshuurwoning in de gemeente Bergen achterlieten. Een eerste conclusie is dat voorrang geven aan doorstromers die een eengezinswoning in de huur achter laten, alleen zin heeft als de toe te wijzen woning over minimaal drie kamers beschikt. De animo om van een eengezinswoning naar een tweekamerappartement te verhuizen is zeer gering. Bij Alta Mira is 45% van de nieuwe huurders van een driekamerappartement afkomstig uit de gemeente Bergen via de voorrangsregeling van het project Doorstroming. Daarnaast komt 15% uit een andere sociale huurwoning die op basis van een inschrijving bij SVNK (Regio Noord-Kennemerland) is verhuurd.

Ter vergelijking

De resultaten van de pilot Alta Mira en de manier van toewijzing zijn bemoedigend succesvol. Zeker wanneer we kijken naar een vergelijkbaar project in Heiloo. Bij Oostweide werden ook twee- en driekamerwoningen toegewezen, waar geen extra aandacht was voor doorstroming. Hier lag het doorstromingspercentage uit een andere sociale huurwoning slechts op 6,25%. Zodra de evaluatie is afgerond, wordt doorstroming meegenomen in het voorstel voor de nieuwe huisvestingsverordening die op 1 juli in werking moet treden.